Back to Top

Vaarbewijsplicht en -soorten

 
vaarbewijs-plicht-soorten-vaarbewijs

 

Soorten Vaarbewijs

Op de Nederlandse wateren is het voor een aantal scheepstypen verplicht om als schipper in het bezit te zijn van een vaarbewijs. Dit wordt de vaarbewijsplicht genoemd.

Er bestaan 3 soorten vaarbewijzen:
• Groot Vaarbewijs.
• Beperkt Groot Vaarbewijs.
• Klein Vaarbewijs.
Daarnaast is er een vrijstellingsbewijs met de naam: Groot Pleziervaartbewijs.

 

Wettelijke grondslag

De hieronder beschreven Vaarbewijsplicht is gebaseerd op art. 13 t/m 16 van de Binnenvaartwet in combinatie met art. 7.8 van de Binnenvaartregeling.

 

beroepsvaart

Groot Vaarbewijs

Voor het varen met de volgende typen schepen is een groot vaarbewijs vereist:
• Passagiersschepen.
• Veerponten die:

o zijn bestemd of worden gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van meer dan twaalf personen buiten de bemanningsleden, of
o door middel van de eigen mechanische voortstuwingsmiddelen een snelheid van 30 kilometer per uur of meer ten opzichte van het water kunnen bereiken.

• Veerboten.
• Sleepboten, duwboten of sleepduwboten, zonder verklaring*
• Voor alle andere soorten schepen vanaf 20 meter^.

^(In afwijking hierop worden weer uitzonderingen gemaakt, zie verderop)

* Sleepboten, duwboten of sleepduwboten die uitsluitend dienst doen als pleziervaartuig dienen een verklaring van onze minister te hebben waarin is opgenomen dat het schip uitsluitend als pleziervaartuig worden gebruikt en ook overeenkomstig de voorwaarden gesteld op die verklaring worden gebruikt. Als voorwaarde geldt dat niet mag worden gesleept of geduwd. De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft deze verklaring af. Let op: als wel wordt gesleept of geduwd gelden strenge technische keuringseisen voor de sleep- of duwboot en zijn er administratieve voorschriften van kracht.

Met een groot vaarbewijs mag iemand ook varen op een schip waarvoor een beperkt groot vaarbewijs, een groot pleziervaartbewijs of een klein vaarbewijs is vereist.

 

beperkt groot vaarbewijs

Beperkt Groot Vaarbewijs

Voor pleziervaartuigen vanaf 25 meter tot 40 meter^ en vrachtschepen met een lengte van 20 tot 40 meter is een beperkt groot vaarbewijs vereist. Betreft het een sleepboot, duwboot of sleepduwboot, die uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt, dan moet er wel een ‘verklaring van de minister’ aan boord zijn.*
Om examen te mogen doen moet de kandidaat een aantal jaren praktijkervaring in de binnenvaart aantonen.

Met een beperkt groot vaarbewijs mag iemand ook varen op een schip waarvoor groot pleziervaartbewijs of een klein vaarbewijs is vereist.

 

Groot Pleziervaartbewijs

Voor pleziervaartuigen vanaf 25 meter tot 40 meter geeft een groot pleziervaartbewijs een vrijstelling van het beperkt groot vaarbewijs. Betreft het een sleepboot, duwboot of sleepduwboot, die uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt, dan moet er wel een ‘verklaring van de minister’ aan boord zijn.*

Met een groot pleziervaartbewijs mag iemand ook varen op een schip waarvoor een klein vaarbewijs is vereist.

In bijzondere gevallen kan een groot pleziervaartbewijs ook worden afgegeven voor pleziervaartuigen die langer zijn dan 40 meter. Als er van een bijzonder geval geen sprake is, is het groot vaarbewijs verplicht.

Degene die in bezit is van een klein vaarbewijs-II en marifoonbedieningscertificaat en slaagt voor het door de VAMEX afgenomen examen CWO-groot motorschip kan in het bezit komen van het groot pleziervaartbewijs. Zie de exameneisen op de website van de Vamex.

 

wakeboarden

Klein Vaarbewijs

  1. Voor schepen, korter dan 15 meter, die sneller kunnen varen dan 20 km per uur door het water, is een klein vaarbewijs verplicht. Hieronder vallen ook jetski’s en andere typen waterscooters. Betreft het een sleepboot, duwboot of sleepduwboot, die uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt, dan moet er wel een ‘verklaring van de minister’ aan boord zijn.*
  2. Voor een pleziervaartuig vanaf 15 meter tot 25 meter is een klein vaarbewijs vereist. Betreft het een sleepboot, duwboot of sleepduwboot, die uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt, dan moet er wel een ‘verklaring van de minister’ aan boord zijn.*
  3. Voor schepen vanaf 15 meter en minder dan 20 meter niet zijnde: passagiersschepen, veerponten en veerboten, sleep-, duw- en sleepduwboten zonder verklaring is ook een klein vaarbewijs nodig. Bijvoorbeeld voor bepaalde typen rondvaartboten op aangewezen wateren, kabel-veerponten en sleepboten of duwboten, korter dan 20 meter, die een schip, korter dan 20 meter, slepen of duwen, is een klein vaarbewijs voldoende.

 

 

Zie hieronder voor een handig Overzicht van Vaarbewijzen

Schema overzicht vaarbewijsplicht 2016-04-22

 

KVB I en KVB II

Voor de vaarbewijsplicht is Nederland opgedeeld in twee delen.

  • Deel 1: ‘Rivieren-kanalen en meren’.

Door te slagen voor het examen KVB-1 kan het Klein Vaarbewijs-I worden verkregen, dat geldt in dit beperkte gebied.

  • Deel 2: ‘Alle binnenwateren’.

Door te slagen voor het examen KVB-2 kan het Klein Vaarbewijs-II worden verkregen. Dat geldt behalve op ‘rivieren-kanalen-meren’ ook op de Eems/Dollard, Oosterschelde, Westerschelde Waddenzee, het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer.

N.B. de Gouwzee valt niet onder het ‘Markermeer’.

 

 

vaarbewijs 1 vaarbewijs 2 kaart

 

Vrijstellingen

Wettelijk is geregeld dat voor schippers van bepaalde typen schepen een vrijstelling voor de vaarbewijsplicht mogelijk is. Hier zijn voorwaarden aan verbonden die in hoofdstuk 7 van de Binnenvaartregeling staan beschreven.

 

Leeftijden

Om een vaarbewijs te kunnen verkrijgen, moet je minimaal 18 jaar zijn. Onder de 18 jaar mag je al wel het vaarbewijsexamen doen: je kunt vervolgens je vaarbewijs aanvragen wanneer je 18 jaar bent. Het Klein Vaarbewijs is levenslang geldig.

vaarbewijs en ICC

Buitenland

Het Klein Vaarbewijs I geldt ook in het buitenland als 'International Certificate of Competence' (ICC) voor 'inland waters'.
Het Klein Vaarbewijs II geldt ook in het buitenland als 'International Certificate of Competence' (ICC) voor 'inland and coastal waters'.

Examens

De Stichting VAMEX is verantwoordelijk voor de afname van de examens voor het Klein Vaarbewijs en het Groot Pleziervaartbewijs. De examens voor het Beperkt Groot Vaarbewijs en het Groot Vaarbewijs worden afgenomen door het CBR. Zie voor meer informatie www.vamex.nl en www.cbr.nl.

Voor een optimale voorbereiding op het klein vaarbewijs examen
 
Bestel bij ons het studiemateriaal dat het beste bij je past!
 
Leren uit het boek of online, aan jou de keuze!

 
 

» Bekijken

Heb je behoefte aan meer informatie of een persoonlijk advies?

 

Vind je het lastig te bepalen welk opleidingspakket het beste bij je past?
Ben je onzeker of je het examen wel kunt halen?

 

Wij helpen je graag!

Stel hier je vraag en vul je gegevens in

 
 

» Vragen