Basiscertificaat Marifonie

Het hoofddoel van een marifoon is het verhogen van de veiligheid op het water. Voor het gebruik heb je een bedieningscertificaat nodig en een registratie van je zendapparatuur bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen het Agentschap Telecom).

Wanneer heb je een Basiscertificaat Marifonie nodig?

Marifoon – Als je een marifoon op een schip hebt, moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie. Je mag hiermee een vaste of draagbare marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren.

Communicatie – In veel situaties is de marifoon een handig middel voor de communicatie. Vooral vanuit sluis- en brugwachters bij het zoeken naar een ligplaats in een haven. Ook in een vaarwater met grote schepen is het handig om te horen wat er onderling wordt afgesproken.

Veiligheid – In een noodsituatie heeft een marifoon veel voordelen ten opzichte van de mobiele telefoon. Iedereen in de omgeving die meeluistert hoort namelijk direct wat er aan de hand is. Hulp kan daardoor direct ingeschakeld worden.

AIS – Met het Basiscertificaat Marifonie mag je ook het wereldwijde AIS (Automatic Identification System) gebruiken. Hiermee kun je over een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, zien waar zich schepen bevinden in de omgeving en in welke richting zij varen.

Examen

Bij het examen Basiscertificaat Marifonie wordt er onder andere getoetst op:

  • je vaardigheid in de bediening van maritieme radiozendapparaten;
  • je kennis van de bij wet gestelde regels en van de vergunningsvoorschriften;
  • je kennis met betrekking tot de afhandeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, het openbaar verkeer, het onderling verkeer en het nautisch verkeer.

Het examen voor Basiscertificaat Marifonie duurt 60 minuten. Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen. Je kunt per vraag 1, 2 of 3 punten halen. In totaal zijn er 50 punten te behalen. Om te slagen voor je examen heb je 35 punten of meer nodig. Ofwel 70% van de vragen goed beantwoorden.

Kijk hier voor meer informatie over de Online Examentraining Basiscertificaat Marifonie.

Leeftijd

Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om het certificaat aan te vragen. Daarnaast mag er maximaal vijf jaar zitten tussen het moment van slagen en de aanvraag van het certificaat.

Waar en wanneer?

de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen het Agentschap Telecom) is verantwoordelijk voor de uitgifte van een Bedieningscertificaat nadat je examen hebt gedaan. Je kan bij een instantie die aangewezen is door de RDI examen doen. Zie hier een lijst van aangewezen exameninstanties.

Vanaf 1 juli 2023 neemt het CBR (www.cbr.nl) de examentaken over en kan je je vanaf die datum bij het CBR voor een examen inschrijven.

Kosten

  • Het examen Basisccertificaat Marifonie kost € 71,- euro.
  • De afhandeling bedieningscertificaat kost € 73,- euro.

Als je geslaagd bent, ontvang je de benodigde papieren om het Bedieningscertificaat Marifonie aan te vragen bij de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI).