Back to Top

Examen Marifonie

 
vaarbewijs-1-2
 
 
Om in het bezit te komen van het Basiscertificaat Marifonie moet je het examen Marifonie met goed gevolg hebben afgelegd.
Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om het certificaat aan te vragen. Daarnaast mag er maximaal vijf jaar zitten tussen het moment van slagen en de aanvraag van het certificaat.
 

Wat?

Bij het examen Basiscertificaat Marifonie wordt met name getoetst op:

  • je vaardigheid in de bediening van maritieme radiozendapparaten;
  • je kennis van de bij wet gestelde regels en van de vergunningsvoorschriften;
  • je kennis met betrekking tot de afwikkeling van nood-, spoed- en veiligheidsverkeer, het openbaar verkeer, het onderling verkeer en het nautisch verkeer.

 

Waarvoor is het nodig?

Als je een marifoon op een schip hebt, moet tenminste één persoon in het bezit zijn van het Basiscertificaat Marifonie. Je mag hiermee een vaste of draagbare marifoon bedienen op de binnenwateren en de kustwateren.
 
Met het Basiscertificaat Marifonie mag je ook het wereldwijde AIS (Automatic Identification System) gebruiken. Hiermee kun je over een ruimer gebied, dan met de radar mogelijk is, zien waar zich schepen bevinden in de omgeving en in welke richting zij varen.
 
In veel situaties is de marifoon een handig middel voor de communicatie vanuit sluis- en brugwachters bij het zoeken naar een ligplaats in een haven. Ook in een vaarwater met grote schepen is het handig om te horen wat er onderling wordt afgesproken.
 
In een noodsituatie heeft een marifoon veel voordelen ten opzichte van de mobiele telefoon: iedereen in de omgeving die meeluistert hoort direct wat er aan de hand is en kan meteen hulp bieden.
 

Opgeven voor het examen

Wil je een examen doen voor het Basiscertificaat Marifonie? Je kunt hiervoor terecht bij een door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen instantie terecht (Agentschap Telecom). Zo'n instantie neemt examens af volgens de wettelijke eisen.
Welke opleiding kan ik het beste doen voor Vaarbewijs I en II?
 
Raadpleeg deze lijst voor de exameninstanties. Je ziet hier ook welke soorten examens deze instanties afnemen. Zij kunnen je verder helpen. Ook met informatie over de kosten van de opleidingen.
 

Het examen

Het examen bestaat uit 30 meerkeuzevragen en duurt 1 uur. Je kunt in totaal maximaal 50 punten halen. Je moet minimaal 35 punten halen om te slagen. (Dat is dus 70%).
 

Kosten

Het examentarief is door het Agentschap Telecom vastgesteld op € 61,-. (Dit bedrag staat los van het cursusgeld bij Vaarbewijs Academy.)
 
Het duurt ongeveer 2 weken voor je de uitslag krijgt. Als je geslaagd bent ontvangt je met de uitslag ook de benodigde papieren om het Bedieningscertificaat Marifonie aan te vragen bij het Agentschap Telecom. De afgifte van je bedieningscertificaat duurt ongeveer een maand. De kosten voor de afhandeling van je pas bedieningscertificaat bedragen € 27,-.