De laatste wijzigingen in het BPR worden ook bij Vaarbewijs Academy alweer uitgelegd!

Na publicatie in het staatsblad van 4 november is de wijziging in het BPR van het wijzigingsbesluit van 14 oktober 2015 een feit.

Hieronder een opsomming van de wijzigingen. Uiteraard worden de wijzigingen ook door Vaarbewijs Academy opgenomen in het studiemateriaal voor de vaarbewijzen.

 

 • Snelle veerdienst met watertaxi’s op de Waddenzee (artikel 8.06 BPR)

Omdat de wens bestaat een snelle veerdienst mogelijk te maken op de Waddenzee die, gezien de kwetsbare natuur een uitzondering zou moeten vormen op de rest van het scheepvaartverkeer, iets waar het oude reglement geen ruimte toe gaf, is in het reglement een uitzonderingspositie mogelijk gemaakt. Wel zal er eerst een onderzoek gedaan worden naar de milieu- impact maar de regeling geeft nu de ruimte een uitzondering te maken tussen recreatieve vaart, bedrijfsmatige vaart en veerdiensten.

 • Het handboek Marifonie hoeft niet langer fysiek aan boord van het schip aanwezig te zijn, het mag nu ook digitaal mits ieder moment te raadplegen.
 • Overgang van het beheer van de hoofdvaarweg van Lemmer naar Delfzijl

Het beheer van het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal de zogenoemde Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is overgedragen aan het Rijk. Met de BPR wijziging worden de voorschriften met betrekking tot marifoonverplichting en radarvaart, ligplaats nemen, kleine schepen en het verbod om te varen met een zeilplank ter verhoging van de nautische veiligheid ook op deze vaarwegen van toepassing.

 • Om de reglementen BPR en RPR zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten zijn in deze BPR wijzigingen de aanpassingen opgenomen in het RPR van 1995 overgenomen.

- Verplichting tot het dragen van een reddingsvest op grote schepen (artikel 1.08 BPR).

a. bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar voor in het water vallen bestaat,

b. bij het verblijven in de bijboot,

c. bij werkzaamheden buiten boord, dan wel

d. bij verblijf en werkzaamheden aan dekken in het gangboord, indien verschansingen van ten minste 90 cm hoogte niet aanwezig zijn of relingen niet doorlopend zijn geplaatst.

2. Werkzaamheden buiten boord mogen uitsluitend bij stilliggende schepen worden uitgevoerd en uitsluitend indien van de overige scheepvaart geen gevaar te verwachten valt.

- Verplichting om uitgerust te zijn met een Inland AIS-apparaat (artikel 4.07 BPR).

 • Schepen die vallen onder de CEMT-klasse I of hoger zullen in de toekomst uitgerust moeten zijn van een Inland AIS- apparaat ter verhoging van de veiligheid op de vaarweg. Immers, wanneer alle schepen op een waterweg zijn uitgerust, krijgt iedere schipper in zijn omgeving de melding van de aanwezigheid van het desbetreffende schip en aanvullend de belangrijkste veiligheidsrelevante informatie.
 • Gebruik van spudpalen (artikel 7.03 BPR)
  boot-sputpalen-bord

  Nieuw bord

  boot-sputpalen

  Boot met spudpalen

Aan de definitie ankeren is in het BPR het gebruik van spudpalen toegevoegd. In de praktijk leidt dit tot de situatie dat op plaatsen waar een ankerverbod geldt ook geen gebruik mag worden gemaakt van spudpalen, maar omdat er ook plaatsen zijn waar het gebruik van spudpalen geen probleem vormt maar ankers wel, is er een nieuw bord geïntroduceerd: Bord E 6.1 "Toestemming gebruik spudpalen aan de zijde waar het bord is geplaatst".

 • Ligplaatsen onderscheiden naar wijze waarop de lading vervoerd wordt (artikel 7.05 BPR)

De wijziging maakt het nu mogelijk voor schepen met verschillende type lading onderscheidt te maken in het ligplaatsen beleid, naast schepen met gevaarlijke stoffen kunnen nu verschillen gemaakt worden tussen vrachtschepen met droge lading, containerschepen en tankschepen.

 • Kitetenders (artikel 9.05 BPR)

Naast kite surfers zijn nu ook andere vaartuigen voortbewogen door een kite in principe verboden tenzij de bevoegde autoriteit een onderscheid maakt. Dit ter bevordering van de veiligheid.

 • Bijlage 13 BPR

Bijlage 13 van het BPR waarin een lijst staat met vaarwegen met de hoogst toegestane lengte, breedte en diepgang voor schepen vervalt uit het BPR, uiteraard zijn de gegevens nog wel van belang maar omdat er te veel wijzigingen zijn, worden deze gegevens voortaan niet meer in het besluit opgenomen maar zal dit via een ministeriële regeling worden vastgelegd.